LA MILLOR ÈPOCA PER PODAR

La poda la farem per donar forma a arbres i arbustives, per millorar la seva brotació. La millor època per a realitzar la poda és quan la saba de les plantes està en repòs, que just s'escau quan arriba l'hivern. En aquest moment la saba es concentra a les arrels i és degut a això que les fulles cauen.

Es poden realitzar 3 tipus de poda:

  1. Poda de manteniment: És la que farem als arbres i arbustives que ja tenen la forma donada. Nomes se'ls ha de treure les branques seques. Podem retallar, si s'escau, les arbustives i treure'n branques que es facin nosa entre sí.
  2. Poda de formació: És la que es fa els primers anys de vida de la planta, on li donarem la forma que anirem seguint la resta de la seva vida.
  3. Poda excepcional: Es tracta d'una poda agresiva, pel que no és aconsellables si no és en casos d'extrema necessitat. El que es fa és reduïr la copa a la meitat del seu volum. Aquest tipus de poda només és recomanable que el realitzi jardiners experimentat.

Som VadeVerd posa els seus coneixements i experiència per portar a terme aquestes tècniques, perquè els teus arbres i arbustives siguin atractius i estiguin sans.

Jardins:

Telèfon:  694480594

email: jardins@somvadeverd.com

Botiga:

Telèfon:  693100195

email: botiga@somvadeverd.com